8 Snø observasjoner ved (Lofoten og Vesterålen/VÅGAN).
Observert av
JonasD@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
10. april 2019 kl. 13:45
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Bra med overflaterim på hard overflate i skyggen i høyden. Ikke problematisk nå.
Skredaktivitet
Dato
10.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-5,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Skydekke
0 %
Kommentar
Kaldt, vindstille og stabilt. Klart vintervær.
Snødekke
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Tørt, kaldt og løst i skyggesider. Overflatekant/rim preger snøoverflate der sola ikke tar. Noen cm med løssnø gir godt og raskt skiføre. Ellers er det skare mange steder (smelteriller til 600 moh). I bratte solsider er det opptinning av snøoverflaten utover dagen, men kun de øveste cm'ene.

Kommentar
Rester av gammelt skred vises øverst til høyre.
Tester
Test
ECTX
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Pga soloppvarming.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket under 600 moh er smelteomvandlet og svært stabil, men noen cm med godt skiføre på toppen. Kaldt og tørt i skyggen og varmt og mykt i sola. De gamle fokksnøflakene i høyden virker også å ha stabilsert seg svært godt. Det er fortsatt kald lagdeling i høyden (600-1100 moh), men svært stor trafikk i bratte heng uten hendelser vitner om at snødekket tåler store påkjenninger. I helgen var det små ansamlinger av fokksnøflak over begynnende kantkorn, men også her virker ting å være på bedringens vei og problemet svært begrenset. I vest lofoten er det generelt lite snø, og flekkvis bart under skoggrensen. Før helgen var det kortvarig stor skredaktivitet og mange av disse skredene vises fortsatt svært godt.
Utvikling
Uendret.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Notater
Tekst
Ref. observasjon om stort skred på Ristind (V.Rye). Dette skredet gikk før helgen, altså gammelt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lofoten og Vesterålen
Kommune
VÅGAN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
410 
+/- nøyaktighet
13 meter
Laster kart