7 Snø observasjoner ved (Sunnmøre/ØRSTA).
Observert av
EllenMarte@friluftsliv_hivolda
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
9. april 2019 kl. 13:19
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
09.04.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
20 %
Snødekke
Total snødybde
140 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøgrense
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Skare
Tester
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Mulig å fremprovosere brudd med spade på 115CM. Q3
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Liten fare for skred i dette området grunnet mye sol og melt/freeze. Skarelag binder snøen godt og det finnes ingen veldig tydelig lagdeling og ingen umiddelbare problematiske lag i snøen. Snøen bærer uten problem flere personer på ski. Muligt det kan bli små løssnøskred sent på ettermiddagen i solvendte heng.
Utvikling
Løssnøskred kan muligens forekomme sent på ettermiddagen hvis det er mye sol og høye temperaturer.
Faregrad
faregrad 1 Liten
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer fint overens.
Snøprofil

Lagdeling
18 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]ihihhihhihihhhihihCreated with niViz on 2020-07-12T10:00:57


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Sunnmøre
Kommune
ØRSTA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
674 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart