3 Is observasjoner ved Søndre Krokvannet 214 moh (Akershus/Rælingen).
Observert av
aask@nve
Gruppe
Skiforeningens turskøytegruppe
Kompetanse
***** (Fagperson NVE eller lignende.)
Tidspunkt observert
4. desember 2013 kl. 18:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Isdekningsgrad
Isdekning
Helt islagt på målestedet
Kommentar
Ved overgangen til Midtre Krokvann i nordvest er det for tynn is i det siste trange partiet. Gå på land i god tid før dette! Det er også tynn is langs land helt i øst der man går over mot Stingsildtjern og Grinderen
Istykkelse
Snø før borring
0,00 cm
Sørpe før borring
0,00 cm
Overvann før boring
Ingen
Vannflaten i hullet
1,00 cm lavere enn isoverflaten
Øverste lag
13,00 cm Stålis
Total istykkelse
13,00 cm
Kommentar
12-15 cm, men to svake områder, lengst i nordvest og lengst i øst.
Ulykke / Hendelse
Hendelse
Plumping i søndre Krokvann
Beskrivelse
En skøyteløper gikk gjennom isen i det nordvestre trange partiet mot utløpet av Søndre Krokvann. Skal ha gått bra. Forhåpentligvis var løperen forberedt med tørre klær. Området var nevnt i isobservasjon fra 3. desember.
Aktivitet
Skøyteløper
Skadeomfang
Nestenulykke
Stemte varslet?
Varsel stemte
Observasjonstype
Is
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Søndre Krokvannet 214 moh
Varslingsregion
Akershus
Kommune
Rælingen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
215 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart