7 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
24. mars 2019 kl. 11:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
24.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Sludd
Temperatur
-1,00 °C
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Økende vind og byger. Null sikt over tregrensen
Snødekke
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Snøbyger og vind over tregrensen. Ingen sikt. Sannsynlig at det vil legge seg ustabile fokksnøflak i bratte leheng
Tester
Test
ECTP 14@25cm Q1
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 700 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Pågående snøvær med vind vil legge ustabile fokksnøflak i le for sv vind. Skredfaren vil også styres av tilstedeværelse av vedvarende svakt lag av kantkorn som kan gå skred på ved stor tilleggsbelastning. I høyden er dette laget mer beskyttet i snødekket
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Bilder
Bilder av Snøprofil

Copyright
jan arild@obskorps
Kommentar
Nv vendt heng, skogsgrense. 25 cm4F/1F Fokksnø- 7 cm 4F kantkorn (1mm kornstørrelse)- 30cm K skare. Tot snødybde 110 cm
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
422 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart