3 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Observert av
Gaute
Kompetanse
Ukjent (Ukjent kompetanse.)
Tidspunkt observert
22. mars 2019 kl. 15:00
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
6,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Stabilitetstest
Test
ECTN 26@21cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Fikk ingen propagering på østvendte testheng, kun løsning med stor tilleggsbelastning rett under skiene. Det virker som om fokksnøen har bundet seg godt til underlaget og at den stort sett er finger eller pencil på hardhet. Vinden på torsdag har laget mye sastrugi
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
683 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart