5 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/Gáivuotna).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
22. mars 2019 kl. 11:29
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
22.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 600 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ustabile fokksnøflak i le for sv vind etter siste døgn med nysnø kombinert med vind. Kan lett påvirkes og løse ut skred selv om det ikke ga faretegn i form av skytende sprekker. Høyde under 700 m er tilstedeværelse av vedvarende svakt lag av kantkorn over gammel skarelag som kan påvirkes med stor tilleggsbelastning. Vurderer dette laget som godt beskyttet høyere i fjellet.
Utvikling
Forventet vær vil gjøre snødekket mer ustabilt med mildvær og regn. Naturlig utløste våte flakskred er også mulig
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Bilder
Bilder av Notater

Copyright
jan arild@obskorps
Himmelretning
NV
Kommentar
650 moh NV vendt side. Profil tatt ned til gammel hardt skarelag. 5cm 4F fokksnø / 20 cm 1F fokksnø / 7 cm 4F begynnende kantkorn / 2 cm K skare/ tynt lag F kantkorn / over ganmel skarelaget
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
Gáivuotna
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
616 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart