8 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
torolav@obskorps
Gruppe
Snøskredvarslingen
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
22. mars 2019 kl. 07:22
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Utstråling igårkveld og natt. Hard snø til topps
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
21.03.2019
Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1400 meter.
Kommentar
Ikkje lenger ferske, men viser skredaktiviteten i går natt til torsdag
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
50 %
Kommentar
Tynt slør no på morgon
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Det er finkorna hard over ca 1000, meir grovkorna hard under 1000
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Vanskelig å løse ut noko her no, men i dei høgaste områda i svært bratt terreng kan det være mulig
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Her er det lite/ ikkje snø å flytte på etter mildværet på påfølgande utstråling og kulde. På dette tidspunktet er FG låg her på dette fjellet. For regionen kanskje opp i ein låg FG2 på dette tidspunkt. Kantkorn er ikkje lenger eit problem her i denne delen av regionen sidan det er blitt fukta og innkapsla av harde bærande lag.
Utvikling
Det må nedbør til for å endre situasjonen. Vind har ingenting å flytte på. Mildvær vil bidra til stabilisering
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Dersom det kjem meir nedbør enn meldt lenger vest kan det lokalt komme opp i fg 3
Snøprofil

Lagdeling
4 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]Temperature [°C]hDe(C)D-MdDdDCreated with niViz on 2020-05-28T09:15:32

Kommentar
Solid base her no, delvis fukta ned i kantkornet som også har hardna til som lag. Ingen skredproblem her no

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1230 
Laster kart