11 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Observert av
Eivind@SVV
Gruppe
Trollheimen_SVV
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
20. mars 2019 kl. 12:54
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Har kommet over drønn i flere steder i SV- og V-vendte heng brattere enn 25 grader. Det kollapser i kantkornlag over gammelt snødekke. Har ikke drønnet i slakere terreng. Heller ikke NØ-vendte heng jeg har vært i.
Skredaktivitet
Dato
20.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Har vært bra sikt innimellom bygene, og har ikke sett skredaktivitet da.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
8,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
100 %
Snødekke
Nysnøgrense
600 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Det ligger snø stort sett over det hele. Det er ingen formasjoner eller eksposisjoner som er avblåst for øyeblikket.
Snøprofil

Copyright
Eivind@SVV
Kommentar
42-35 PP F M. 35-29 RG P M. 29-29 PP F M. 29-10 RG P D. 10- MF K D.
Tester
Test
CTM 15@13cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i sjikt mellom to fokksnølag. Prøvde også ECT uten å få bruddforplanting.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 15@13cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Har ikke funnet kantkornlaget i NØ terreng. Mulig at det kun er utviklet der sola står på og varmer opp snødekket.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Skredproblemet skyldes snøen som kommer nå.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Kantkornlagene er det største problemet nå. Det nederste laget over gammelt snødekke er veldig potent. I observasjon 187256 slapp CT-blokka under frigravingen. Det er også flere lag i forbindelse med skarelag høyere i snødekket. Fokksnøen oppå kantkornlagene er imidlertid litt "død". Det virker ikke som det er mye spenninger og evne til bruddforplantning. Nysnøen som kommer nå gir også et nysnøflak-problem. Det virker som bindingene mellom fokksnølagene er relativt gode og at forplantningsevnen er lav. Faren er størst over skoggrensa der det er dannet flak, og spesielt der kantkornlagene ligger nedi snødekket. Det er viktig å ha kontroll på utbredelsen av disse når man er på tur.
Utvikling
Mer nedbør med påfølgende temperaturstigning kan gi naturlig utløste skred. Dette er første gangen fokksnøen i terrenget vil oppleve varme, og da er risikoen større for at noe skjer.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Skredproblem og faregrad er riktig, men kanskje ikke utbredelsen. Der jeg har gått i dag er kantkornlaget veldig potent på SV side av ryggen, mens det er fraværende på NØ-siden. Har lite grunnlag for å si at det gjelder over hele regionen, så det bør undersøkes nærmere.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI0102030405060Depth [cm]Temperature [°C]hDdDaMdMaMCT15 Q2GNDCreated with niViz on 2020-05-28T08:21:31


Notater

Copyright
Eivind@SVV
Kommentar
Bilder illustrerer typisk snødekke i vestlig sektor. Fokksnø over kantkornlaget som er 2-3 cm tykt. Her kollapset laget da jeg trampet en ekstra gang i snøen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
990 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart