2 Snø observasjoner ved (Ofoten/Tjeldsund).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
19.03.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Svært lett å løse ut
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Blyant flakk. Kantkorn på Skare lag

Copyright
Sigbjørn
Notater
Tekst
Størel
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
Tjeldsund
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
450 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart