8 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LUSTER).
Observert av
Andreas@nve
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
19. mars 2019 kl. 14:15
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ikke gitt
Har ikke vært mye rundt i terrenget, kun gravd mye
Skredaktivitet
Dato
19.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Har hatt utsyn til mye bratt terreng, men ikke sett noe fersk skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Snødekket er ujevnt fordelt med mest i S-Ø. Rygger og konvekser er bare i alle høyder og himmelretninger. Det er lite snø for årstiden. Det finnes svake lag av små kantkorn over gamle smeltepakken. Disse er ikke godt utviklet enda. Jeg får brudd i dette laget ved middels-stor belastning flere steder, og enkelte steder ved liten belastning der flaskene er myke. Det gamle snødekket oppleves stabilt.

Fotograf
Andreas Haslestad
Copyright
Andreas Haslestad
Himmelretning
S
Kommentar
Bildet viser nordryggen på dyrhaugstind og man ser tydelige tegn fra siste vindtransport av betydning fra NØ
Fotograf
Andreas Haslestad
Copyright
Andreas@nve
Himmelretning
S
Kommentar
Bildet sørøver viser nord og vestvendt terreng..Skagastølstindane i venstre kant av bildet.
Copyright
Andreas@nve
Himmelretning
SV
Kommentar
Turtagrø. Bilde viser S-Ø vendte heng
Stabilitetstest
Test
ECTN 16@30cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Forplanter delvis i små kantkorn over gammel stabil smeltepakke
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Enkelte steder der overliggende flak er mykt løser det ved liten tilleggsbelastning, men dette er få bratte heng (som beskrevet i varselet)
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Etter en kort skitur til 1400 moh i går og en gravedag på kurs i dag finner jeg kantkorn over skarelag. Kun få plasser løser dette ved liten tilleggsbelastning. Spesielt gjelder dette der flakene er myke i skjermede formasjoner mot SV. Mange steder er fokksnøen hard og ligger i lommer og søkk i alle himmelretninger. Det finnes også enkelte flak av fokksnø over løsere snø, men dette er lite utbredt i denne delen av regionen og mest i skjermede formasjoner mot SV det også.
Utvikling
Det er meldt nedbør fra i kveld og det kan gi ferske små flak av nysnø i noen bratte heng som vil være lett å løse når de er ferske.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varselet beskriver situasjonen godt og stemmer med det jeg opplever her, selv om ikke nysnø er noe problem pr nå.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]Temperature [°C]h(C)1.5 - 2Dz0.5 - 1Dd0.5Dc1Dd0.3 - 0.5D(1) Mange steder er disse lite utviklet enda.(2) pakke av nedsmeltede kantkorn og smelteformer med rester avskarelag. Stabil(1)(2)GNDCreated with niViz on 2020-02-28T09:30:12

Kommentar
Profil representativ for de 2 skredproblemene.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
902 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart