4 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
19.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snøprofil

Copyright
kjus@nortind
Tester
Test
ECTN 12@10cm Q2
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
407 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart