9 Snø observasjoner ved (Trollheimen/SURNADAL).
Observert av
Martine@SVV
Gruppe
Trollheimen_SVV
Kompetanse
**** (Observatører med videregående observatørkurs. Observatøren har mye erfaring med å vurdere skredfare. Observatøren har viderekommende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4b.)
Tidspunkt observert
19. mars 2019 kl. 12:55
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Fikk flere tydelige drønn da jeg gikk ut av skogen. Fra 700-800 moh. Tynt snødekke
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
19.03.2019
Antatt tidsrom
0-6
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Så dette skredet på lang avstand. Antar det gikk da bygene sto på i går, i nedføyket nysnø. Bratt østlig heng.

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Skredet såvidt synlig i venstre kant av bildet
Snødekke
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Ubunden snø i skogen. Over skogen er snødekket tydelig vindpåvirket. Overflatehardhet varierer fra 4f-p.

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Vindpåvirket overflate
Stabilitetstest
Test
ECTN 7@10cm Q3
Kommentar
Brudd i nedføyket nysnø
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 15@20cm Q2
Kommentar
Brudd i kantkorn over smelteomvandlet gml snødekke
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Nedføyket nysnø fra siste døgn. Virker imidlertid relativt stabilt. Stor variasjon. Gunstige temperaturer vil gi rask stabilisering av dette skredproblemet

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 2500 meter.
Kommentar
Det finnes svake lag av kantkorn i snødekket. Vanskelig å få oversikt. Observerte det i dag i både tynt og tykt snødekke. Virker mest potent i skoggrensen. Varierende tykkelse på laget vil begrense skredstørrelse.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Obstur i hovedsaklig østlig sektorer. Vindpåvirket overflate over skogen. I skjermede formasjoner er snøen ubunden, altså er det noe snø tilgjengelig for vindtransport. Nysnøen vil stabilisere seg utover dagen. Hovedskredproblenet vil ligge i nedsbødd kantkorn. Stedvis finnes kantkorn mellom gml snødekke og fokksnø, andre steder som løsere lag i fokksnøen. Laget innad i fokksnøen virker vanskeligere å påvirke, fokksnøen er seig og uten særlig spenning. Flere steder er overflaten hard og bærende, noe som legger et lokk på problemet. Kantkornlaget i skoggrensen virker mer potent.
Utvikling
Må forventes svekkende bindinger når mildværet kommer. Stor variasjon i snødekke vil sannsynligvis begrense skredstørrelse.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Ligger på en 2 her nå. Men med forventet vind og temp økning er 3 riktig utover dagen
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]Temperature [°C]OhDe1.5DdDcDdDECTP15ECTN7Created with niViz on 2020-01-28T03:23:28

Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Martine@SVV
Kommentar
Profil østlig 960 moh. Øverste strek: nedføyket nysnø(ECT12@20cm Q2). Nederste strek: kantkorn (fasetterte avrundede) (1-2 mm, 2 cm tykt lag) under 1f fokksnø og over p fokksnø. (CT15@43cm Q2). Fikk merkelig nok ikke brudd i dette laget på ECT
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
SURNADAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
981 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart