9 Snø observasjoner ved (Trollheimen/SUNNDAL).
Observert av
knutinge@svv
Gruppe
regObs MOLDE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
19. mars 2019 kl. 11:23
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
19.03.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1300 meter.
Kommentar
Ser bare aktivitet i bratte ø heng. Sannsynligvis brudd i løs nedføyka snø i går

Copyright
knutinge@svv
Kommentar
Åbittind, mer nedføyka bruddkant til høyre
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Kommentar
Bare litt trekk innimellom, god lunk i sola. Økende vind og synlig fokk fra toppen da jeg kom ned
Snødekke
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
50 moh
Snøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Vindpåvirka i alt terreng over skogen 1f-4f overflate

Copyright
knutinge@svv
Kommentar
Sørøstover mot Sunndalen
Stabilitetstest
Test
ECTP 10@35cm Q2
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Brudd over solskare i kantkorn. Enda bedre utvikla kant under skaren. LBT i andre himmelretninger viste god stabilitet.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
knutinge@svv
Kommentar
Lbt samme resultat
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Kantkorn finnes i alle himmelretninger, men det er nok mye større sjangs for å løse ut skred i sv-sø heng
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket er vindpåvirka i alle høyder og himmelretninger etter vind og nedbør i går. Fortsatt fin 4f snø i leheng. Nysnøflakene stabiliseres fort. Under nysnøflakene er snødekket svært varierende. I N og Ø gunstig lagdeling med gradvis hardere fokksnø. Opptil 120 cm over februarskaren. I sør er snødekket komplekst og delvis ustabilt med flere kantkornlag rund ulike skarelag. Selv om tester gir utslag virker lagene å være vanskelig å påvirke, muligens fordi flakene over er seige og raskt blir påvirka av sola. Det finnes kantkorn over gammel februarskare også i alle himmelretninger men laget er tykkt og ligger mange steder svært dypt. Ut fra det jeg har sett i dag er det kun noen få heng som kan gi skred med liten tilleggsbelastning, men flere med stor.
Utvikling
Det er noe snø tilgjengelig for vind. Mildvær vil svekke bindinger. Mange ulike skredproblem. Noen få skred opp i 3, skal mye mildvær til for større skred
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Når vinden kommer beskriver varselet situasjonen godt
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI150100500Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Ohe1DOhDe1.5DOhDe1Dd0.5D(1) Ikke gravd ned i dette laget(1)Created with niViz on 2020-01-28T01:05:26

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
SUNNDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1051 
+/- nøyaktighet
27 meter
Laster kart