6 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind med snø i dag. Vinden løya noe i løpet av dagen.
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
10,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Nedbør startet for alvor i løpet av natta. Mildt vær med ca -1 på 600 moh.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Dårlig sikt i dag, til tider mye vær!
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
30 cm
Snøgrense
500 moh
Snøfokk
Kraftig snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Snødekket er ganske jevnt fordelt. Det finnes skavler og vindtegn som peker både mot øst og vest. Utsatt terreng er avblåst og enkelte steder er gammelt skarelag synlig.

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Tydelige vindtegn i snøoverflaten i terreng som vender østover.
Snøprofil

Copyright
Jørgen@obskorps
Himmelretning
N
Kommentar
Brudd i løst lag av delvis nedbrutt nysnø som hadde iblanda kantkorn. Kantkorna var ikke kommet langt i utvikling og bruddet var urent.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Gunstig temperatur gjør at skredproblemet stabiliseres relativt raskt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren øker mens været står på og leområder er ustabile, men jeg tenkte fg 2 i dag. Snøen stabiliseres relativt raskt med gunstig temperatur. Avhengig av hvor mye snø som kommer og vind ut over dagen vil være avgjørende for skredfaren videre. Jeg opplevde delvis oppsprekking av myke flak i overflaten, men de smuldra opp i bratte skråninger.
Utvikling
Gunstig temperatur vil stabilisere snøen og fg vil sannsynligvis holde seg på 2 en stund
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Usikker på kantkornproblemet som er med i dagens varsel. Jeg fant kantkorn i det gamle snødekket, men det ligger bærende skare over så kantkornlag under skare er ikke problem. Det finnes kantkornutvikling over skare, men dette har kommer kort og er heller ikke noe problem slik jeg ser det.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1379 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart