2 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
17. mars 2019 kl. 16:51
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredhendelse
Punkter i kart
Start- og stopp punkt er ikke satt
Ca tid da skredet gikk
17.03.2019 16:52
Skredtype
Tørt løssnøskred
Størrelse
1 - Små
Skredutløser
Utløst med sprengstoff
Eksposisjon
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Terrengtype i løsneområdet
I renne eller forsenkning
Svaktlag
Ubunden snø
Skredbanenavn
Skog1
Kommentar
Inhen bruddforplantning men en del løs snø kom ned fra hyllen ovenfor tårnet.

Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Skredmasser med liten mektighet stopper ved røde streker. Så ingen bruddkant.
Ulykke / Hendelse
Aktivitet
Vei
Observasjonstype
Snø
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1061 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart