8 Snø observasjoner ved (Lyngen/Lyngen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
I skogen
Skredaktivitet
Dato
17.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
50 %
Kommentar
Stort sett fint vær.
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
0 moh
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Skarepakke i bunn, myk fokksnø og løsnø på topp.
Tester
Test
ECTN 7@15cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Sjikt i fokksnø, ingen propagering. Hadde neppe løsnet uten isolering.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 900 meter.
Nedre høyde: 500 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket kjennes stabilt, det finnes kantkorn over/under skare men er ikke potent.
Utvikling
Vind og videre utvikling av kantkorn.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
Har ikke fått ny snø, eller vind av betydning.
Notater
Tekst
Snøprofil som tidligere i uka: solid skarepakke i bunn med ymse myk snø på toppen som virker å sitte godt.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
Lyngen
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
756 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart