11 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/Kvænangen).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Annet faretegn (spesifiser)
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Brister under skiene i tynt skarelag over kantkorn i skogen der det ikke er innblåst bærende fokksnø
Skredaktivitet
Dato
17.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-2,80 °C
Skydekke
96 %
Kommentar
Litt snø i lufta
Snødekke
Total snødybde
200 cm
Nysnø siste døgn
1 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Snødekket bryter under skiene ned gjennom tynt skarelag der hvor det er tynt og løst. Litt solskare i bratt skog mot S. Mye løssnø her i en botn, men mindre i fjellet generelt

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
I Låvanbukta
Tester
Test
ECTP 11@4cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Ytterligere slag ga ingen brudd. Mulig å velte ut hele blokka med spaden på små kantkorn over smeltepakken.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 100 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 100 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mulig å løse ut små og middels store skred i siste fokksnøflak, men ingen tydelige tegn på stor bruddforplantningsevne. Kantkorn over skare og mellom skarelag er ikke særlig utviklet, vanskelig å løse ut, men kan gi store skred. Faregrad 2
Utvikling
Det var overskyet og litt snøvær under obs-turen. Men sola tok en del utpå dagen, og soloppvarming kan gi dårligere stabilitet framover i bratt terreng mot sør, særlig ved berg og der snødekket er tynt og ned fokksnøflak øverst.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Temperatur
10 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150200250300Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Ohx(z)0.5 - 1DOhd(z)0.5 - 1Dd0.3Dd0.3Dd0.3DaDECTP11GNDCreated with niViz on 2020-07-08T03:55:43

Kommentar
S-vendt heng 540 moh. Nederste lag vurdert med søkestang. Mye av Koppartindgryta og andre skjermede formasjoner i fjellet har mye snø nå.

Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Tynt snødekke 680 moh, avblåst til skare før siste snøfall. Løs snø oppå tynt skarelag. Runda korn og kantkorn 1-2 mm under tynt skarelag oppå smeltepakke. Tykkere snødekke hadde mindre kantkorndanning, se snøprofilskjema.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
Kvænangen
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
528 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart