8 Snø observasjoner ved (Lyngen/LYNGEN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Annet faretegn (spesifiser)
Svært mye spor, så ingen drønn eller sprekker.
Skredaktivitet
Dato
16.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
5,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
90 %
Kommentar
Lette snøbyger ila dagen, lavt skydekke, noe vind
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
200 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Kunne se noe snøfokk fra toppene.
Stabilitetstest
Test
ECTN 22@35cm Q2
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 1000 meter.
Nedre høyde: 400 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Svært vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Små kantkorn, utbredt, men ikke potent
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Utbredt kantkorn som ikke er potent, fravær av faretegn, likevel flere små skred rapportert. Pga varierende, og uvanlig vind ligger snøen ‘ukjent’, og skavler har dannet seg uvanlig, også sydvendt.
Utvikling
Videre utvikling av kantkorn,
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Snøen oppleves som stabil, men litt sketsjy. Tikkende bomber flere plasser.
Notater
Tekst
Snøprofil er som hovedsak en gjenfrosset pakke i bunn. Noen steder med et islag over med kantkorn dannelse under. Sort sett tykk skare med kantkorn over. På toppen av dette ligger varierende grad av løs og hard fokksnø. Mye god snø i terrengformasjoner.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
LYNGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
494 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart