10 Snø observasjoner ved (Hardanger/SAUDA).
Observert av
ÅgeMidthun@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
16. mars 2019 kl. 16:25
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Våte flakskred

Dato
16.03.2019
Antatt tidsrom
18-24
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Et bittelite brattheng der noen masser hadde løsnet. Antar det har skjedd siste døgn. Vanskelig å bedømme med noe av dagens ferske nysnø over. Gjorde ingen større sjekk av skredet.

Himmelretning
NV
Kommentar
Vanskelig å se skredet, da det er lite og overdekket av ferskt snøfall. Men det var iallfall en observasjon på veien:)
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
Dårlig sikt!

Copyright
ÅgeMidthun@obskorps
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
500 moh
Snøgrense
300 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Kram snøoverflate. Ikke drønn fra snødekket, men litt "brumming" - hvis det gir mening:) Tror rett og slett det var den kramme snøen (10-15 cm) over litt løsere/tørrere nysnø under. Variabelt snødekke, og vindtegn i overflaten fra foregående dager tyder på at vinden har kommet fra sørlig og sørvestlig sektor. Merkbart mer nysnø i N-sektor. Innsynkt til kne i leside. På loside er det kun 5-10 cm over et mer bærende smelt-frys-lag (se profil).

Kommentar
Innsynk til kne i nordvendt side.
Kommentar
Aner vindtegn fra foregående dager. Fikk inntrykk av at på observasjonspunktet så er det sørvesten som har vært dominerende.
Stabilitetstest
Test
ECTN 3@30cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 13@45cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTN 24@80cm Q1
Stabilitet
God
Kommentar
Overliggende nysnø demper belastningen, samt smelt-frys-skaren skjermer slagenergien fra å nå ned. Vil tro dette er et "lite sannsynlig - men høy konsekvens-type-lag). Kan se ut som noen avrundede fasetter.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Ujevnt distribuert fokksnø i nordlig sektor. Ingen oppsprekking eller drønn knyttet til observasjonsturen i dag, men jeg føler meg ganske sikker på at et par ulike sjikt i fokksnøen vil representere en risiko i bratte nok heng i utsatt sektor.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Mulig jeg fant restene etter noen returnerte kantkort. Litt vanskelig å bedømme gjennom forstørrelsesglasset i snøføyka i dag.

Kommentar
Gammal kant?
Skredfarevurdering
Skredvurdering
I bratt nok terreng i dag, var det absolutt kritisk nysnømengde avsatt i nordvendt sektor som myk fokksnø med svake sjikt. Tett tåke gjorde det vanskelig å få noe inntrykk om det var gått flere naturlig utløste skred i brattere fjellsider enn observasjonspunktet. Jeg vil tro det var en god sannsynlighet for det.
Utvikling
Skredfaren vil øke i tilstedeværelse i natt med den kraftige N-NØ-vinden som er meldt for denne delen av regionen. Vinden vil ha mye snø tilgjengelig for transport over mot hele vestlige sektor.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
8 observert
Stabilitetstest
3 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]hc(C)0.5Oh0.5c0.3 - 0.5Dc0.3 - 0.5Dc0.3MECTN24ECTN13ECTN3(1) Kan se ut som rundede, fasetterte kornformer nederst i dettelaget. Får glatt brudd men det krever stor belastning.(1)GNDCreated with niViz on 2019-12-07T02:38:56


Himmelretning
N
Kommentar
Brudd uten forplantning i nysnø/lett fokksnø.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
SAUDA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
852 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart