11 Snø observasjoner ved (Heiane/SIRDAL).
Observert av
Salvesen@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
16. mars 2019 kl. 14:43
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker rundt ski
Fersk vindtransportert snø
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Etter nedbøren i går. Mer fremtredende i høyden. Fuktig nysnø til 1100 i dag.
Ferske skred
Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Observerer ferske våte løssnøskred i bratt lende i Hunnedalen.

Copyright
Salvesen@obskorps
Skredaktivitet

Våte løssnøskred

Dato
16.03.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 900 meter.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-1,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
100 %
Kommentar
Nedbør i går. Regn/Snø/sluddbygeri formiddag i ytre strøk. Overgang til sludd på 300moh. opphold Gjennom turen i dag.

Copyright
Salvesen@obskorps
Copyright
Salvesen@obskorps
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
15 cm
Nysnøgrense
300 moh
Snøgrense
300 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Den siste uken har det kommet mye nysnø i flere omganger. Det er nå hvitt fra 300m og skiføre fra 500. Snøen er fuktig på toppen til hvertfall 1100m hvor vi snudde i dag. Snøen fra tidligere en noe tørrerer, men fortsatt Moist. Sugeføre fra 700.

Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Fuktig på 1000m
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
Fuktig nysnø
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
750
Copyright
Salvesen@obskorps
Kommentar
600m
Snøprofil

Copyright
Salvesen@obskorps
Stabilitetstest
Test
ECTN 2@15cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Fersk vindtransportert kollapser på eldre hardere fokksnø.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 12@23cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd ifm. tynnt kjeksaktig skarelag. RG i bruddflate.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Ingen gjenkjennbar krystall over dette kjeksaktige skarelaget hos meg i dag.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren per nå består i fuktige løssnøskred i bratt lende i lavereliggende strøk samt flakproblematikk i høyden. Snødekket fremstår som fuktig og dødt under ferdsel, men enkelte svakere lag kan identifiseres.
Utvikling
Det neste døgnet er det meldt mye nedbør og vind, noe som vil forverre situasjonen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Mine lokale inntrykk er at snøen fokksnøproblematikken finnes høyere til fjells enn meldt. Jeg får ingen indikasjoner på potent kant over skare på tur i dag finner det heller ikke i snøen. Kan imidlertid ikke utelukke det.
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
5 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]d0.5MLD-Md0.5D-Md0.5McMCreated with niViz on 2019-12-09T12:39:39

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
SIRDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1011 
+/- nøyaktighet
5 meter
Laster kart