12 Snø observasjoner ved (Heiane/SULDAL).
Observert av
FrodeMoen@Obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
16. mars 2019 kl. 15:13
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-1,30 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
100 %
Kommentar
8cm fuktig nysnø siden i går kveld.

Fotograf
Frode Moen
Copyright
Frode Moen
Himmelretning
V
Kommentar
Lavt skydekke og snøbyger.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
8 cm
Nysnøgrense
400 moh
Snøgrense
400 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Våt løssnø
Kommentar
Opp til 30 cm med fuktig snø over skare.
Tester
Test
@30cm Q2
Kommentar
Fuktig snø gjorde at eg kun brukte lille blokktest. Fekk brudd over skare.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Finner tegn på at kantkornlag over skare kan vera eit problem, ser ut til å vera i ferd med å bli smelteomvandlet under 1000 moh. Kan ikkje utelukke at det fortsatt er potent over 1000 moh.

Våte løssnøskred

Type svakt lag
Ubunden snø
Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 1000 meter.
Kommentar
Opp til 30 cm med fuktig snø kan gi små laussnøskred.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Snødekket framstår som fuktig og dødt uten faretegn ved ferdsel. Klarer å tråkke ut små skavler ved stor tilleggsbelastning, men lite bruddforplantning. Finner tegn på at varslet kantkornlag over skare har vært tilstede, men at det er i ferd å bli brutt ned av fuktig nysnø under 1000 moh.
Utvikling
Kraftig vind i kombinasjon med nedbør vil gi aukende skredfare i morgen. Flakskredproblematikk over mildværsgrensa og fare for laussnøskred der nedbøren kjem som regn/fuktig snø.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
2 ser ut til å vera riktig i dag og då er det naturlig å gå opp til 3 ut fra det været som er meldt i morgen.
Snøprofil

Lagdeling
7 observert
Temperatur
9 observert
Tester
1 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]h(O)h1MOhDh1MOhMh(C)0.5 - 1D-Mc(d)0.5M(1) Fekk brudd på lille blokktest i ett tynt lag over skaren.Antar at dette har vore kantkornlaget som har vært varslettidligere. Nå var dette i ferd med å bli smelteomvandlet. (1)GNDCreated with niViz on 2020-08-10T10:12:01Fotograf
Frode Moen
Copyright
Frode Moen
Kommentar
Dette var det som gjekk til brudd. Såg ut til å vera små kantkorn som var i ferd å bli smelteomvandlet.
Fotograf
Frode Moen
Copyright
Frode Moen
Kommentar
Bruddflaten ved lille blokktest.n
Fotograf
Frode Moen
Copyright
Frode Moen
Himmelretning
NV
Kommentar
Rasterplate står i det svake laget over skaren. Diverse skare/ smelteformer frå rasterplate til bakken.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
SULDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
927 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart