6 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/HORNINDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
16.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra sørvest
Skydekke
100 %
Kommentar
Klarvær i morges og en del rim i beskyttede områder, så det forsegles muligens av den lille bygenedbøren.
Snødekke
Total snødybde
320 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
300 moh
Snøgrense
350 moh
Grense lagdelt snø
700 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Variert snødekke i høyden, med en rekke ulike skikt på ulike steder. Fokksnøflak ligger i de fleste himmelretninger mens rygger har ru isete overflate med lett nysnø oppå (avblåst ned til to-tre uker gammel mildværsnø). Spenningen i sørvestlige flak dannet forrige helg har avtatt, selv om man finner de samme skiktene (i fokksnøen og Kantkorn over midværskare). Ganske tydelige små krystaller, men det virker likevel som det nå kreves stor tilleggsbelastning for å påvirke dette laget. Nordvendte fokksnøflak fra tirsdag virker noe mindre stabile med opptil to ulike skiktdelinger i tillegg til kantkorn over mildværskare. En nordvendt skiktdeling Q1 på 10 cm ser ut til å ha noe rim, men bryter omtrent samtidig som kantkorn under på stor tilleggsbelastning. Sydhellinger er generelt ganske variert: Enkelte steder har det vært avblåst og kantkornlag har blitt soloppvarmet og oppfuktet før nytt tørrsnøflak har lagt seg over. Under 800 m er solomvandling merkbar.
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Testet over bruddkant på skred fjernutløst sist søndag 1200 m S. Kantkornlag er tydeligere enn forrige helg, men blokken krever tilleggsbelastning noe utover skalaen før den kommer.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
1200 m S. Kantkorn under tørrsnøflak (15 cm) har vært soloppvarmet.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTN 27@15cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
1230 N. Skiktdeling i hard fokksnø. Ikke rim.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 25@40cm Q1
Stabilitet
Middels
Kommentar
1150 N. Bryter i kantkorn over mildværskare men også Q1 brudd 10 cm med noe rim. Klarte knapt å tråkke løs flak uten understøtte.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
Vidar@obskorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Små til middels skredstørrelse

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Litt gjetning på utbredelse og utløsbarhet. Gir mindre skred siden skikt er høyere oppe.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Generelt noe stabilisering siden forrige helg, med noen nye nordvendte problemer siden tirsdag. Kompleks og variert situasjon som krever litt erfaring og forsiktighet.
Utvikling
Ingen raske endringer. Løssnø tilgjengelig for vindtransport.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
HORNINDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1301 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart