4 Snø observasjoner ved (Hallingdal/HEMSEDAL).
Observert av
Markus@NVE
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
16. mars 2019 kl. 13:25
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet
Dato
16.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Sett et solutløst Str 1 skred i bratt syd. Vet ikke fra når. Ellers ingen
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra vest
Skydekke
90 %
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Løs tørr snø i skog og leområder. Vindpåvirket på rygger og rabber. Solpåvirket i bratte solvendte sider. Solskare. Kantkorn mellom skare og overliggende fokksnø på steder med tynt snødekke. Vet ikke noe om utbredelsen av kantkorn over skare.
Snøprofil

Copyright
Markus@NVE
Kommentar
Kant over skare under fokksnø. 2mm/ 4cm/ F.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hallingdal
Kommune
HEMSEDAL
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1179 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart