7 Snø observasjoner ved Smørbotntind (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
16.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon

Copyright
OMH@VOLUNTARY
Kommentar
-2
Snødekke
Total snødybde
220 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Stabilitetstest
Test
ECTX
Stabilitet
God
Kommentar
Det oppleves som gode bindinger i fokksnøen. 220-185 cm /• f og 4f
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Copyright
OMH@VOLUNTARY
Kommentar
ECTX spade bak og blokka kom med mye belastning.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Notater

Copyright
OMH@VOLUNTARY
Copyright
OMH@VOLUNTARY
Kommentar
220-185 /• F. 4F 0,5 cm smeltefryst og kantkorn. 2.5 smeltefryst P 182 • 4F 172-0 O 1F
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Smørbotntind
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
971 
Laster kart