6 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LOM).
Observert av
Albert
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
16. mars 2019 kl. 11:42
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: På dette stedet. Beskrivelse:
Stabilitetstest
Test
ECTP 11@65cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
I kantkornlaget over skaren
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 11@65cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
Albert
Kommentar
ECTP11@65 cm. Toppen av skredområdet fra 13.3.19 sees i bakgrunnen.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1300 meter.
Kommentar
Eksposisjon viser til de områdene som har mest overdekning over kantkornlaget.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1200 meter.
Kommentar
Utbredelse er usikkert.
Snøprofil

Lagdeling
9 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]d0.5De1DOhDe2Dd0.5Dg0.3Dd0.5Dd0.5Dg0.3DECTP11ECTP11Created with niViz on 2020-02-29T01:54:01

Kommentar
Nordøstvendt, på samme høgde over havet som skred / nestenulykke rapportert av Iver, 13.3.19.

Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Albert
Kommentar
NØ-vendt heng. 3 cm F fast kantkorn, 1-2 mm, over skare kan sees tydelig langsmed spaden. Solid drønn i dette laget da eg kom inn i henget på ski. Saga viser til et rimlag, <2 mm, men dette tåler mer belastning enn kantkornlaget. Denne profilen har samme eksposisjon og høgde over havet som skredet som ble registrert 13.3.19 (nestenulykke; en person delvis begravd).
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LOM
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1375 
+/- nøyaktighet
30 meter
Laster kart