Snø observasjon ved (Svartisen/RANA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har siste døgn kommet et lite påfyll av snø, dette kombinert med økende vind har gjort at det har dannet seg nye myke nysnøflak oppå fokksnøflak dannet tirsdag/ onsdag. Gamle flak var fortsatt ikke helt harde, så klarte faktisk å påvirke svakt lag i et leheng(fikk skytende sprekk fra avstand) så også noen naturlig utløste skred fra siste døgn. Så forholdene er fortsatt litt krevende her.
Utvikling
Ferske nysnøflak vil stabilisere seg pga gunstig temperatur ganske raskt. Men det er fortsatt snø tilgjengelig for transport i høyden så nye flak kan dannes ved vinddreining. Vedvarende svakt lag av kantkornet snø over skare er et problem som må følges med på fremover.
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Fg og skredproblem stemmer
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
RANA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
55 
+/- nøyaktighet
64 meter
Laster kart