7 Snø observasjoner ved Aksla opp mot Kjelvågtinden (Nord-Troms/NORDREISA).
Observert av
mbie@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har sett dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. mars 2019 kl. 12:30
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
det er ikke observert noen faretegn i området Uløya i dag
Skredaktivitet
Dato
15.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skredaktivitet i området Uløya og heller ikke i fjellområdene mellom Uløya og Arnøya i sørlige og vestlige eksposisjoner
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra nordøst
Skydekke
90 %
Kommentar
lett snøfall i perioder. Varierende skydekke og sikt i høyden
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
0 moh
Grense lagdelt snø
300 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
under skoggrensen er det ca 30 cm løs ubunden snø. Over skoggrensen er det varierende myke til hard vindpakket snø. I eksponert terreng over rygger etc er det hard vindpakket snø og hard skare fra sist mildværsperiode. I sørvestlige eksposisjoner er det myk vindpakket snø. fin skikjøring
Stabilitetstest
Test
CTN
Stabilitet
God
Kommentar
Det er et begynnende kantkornlag i fokksnøen og et kantkornlag over skarelaget fra siste mildvær. Ingen utslag på CT. God stabilitet i snødekket.
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 500 meter.
Kommentar
Finner nedsnødd kantkornlag i fokksnøen og rett over skarelag. Vanskelig å påvirke
Skredfarevurdering
Skredvurdering
stabiliteten i snødekket er god. Ingen skredaktivitet observert i omr Uløya til Arnøya via sjøveien i sørvestlige eksposisjoner. Været neste døgn tilsier ingen endring i faregrad eller påvirkning av snødekket.
Utvikling
Kantkornlag vil fortsette å utvikle seg ved gjeldende værmelding og vil utgjøre et skredproblem.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
varslet faregrad er riktig ift mine observasjoner i omr Uløya-Arnøya via sjøveien.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Aksla opp mot Kjelvågtinden
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
NORDREISA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
710 
+/- nøyaktighet
500 meter
Laster kart