4 Snø observasjoner ved rørnesfjellet (Lyngen/LYNGEN).
Observert av
mbie@obskorps
Kildeangivelse
Jeg har blitt fortalt dette
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. mars 2019 kl. 22:27
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
14.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Det er observert et naturlig utløst skred i østsiden av Rørnesfjellet. størrelse 2-3 som var under et døgn gammelt. To størrelse 1 skred rett over tregrensen observert i nordlig eksposisjon i bratt terreng Slukta ved Gjerdeelva under Rørnestinden ved Lyngseidet.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sør
Skydekke
0 %
Kommentar
Varierende vindstyrke. Ca 8m/s fra skoggrensen opp til ca 700moh. fra 700moh-1000moh var det nesten vindstille.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Finner nedsnødd kantkorn over skare flere steder og i høyde fra rett under tregrensen til opp mot 1000moh
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det er observert naturlig utløste skred av størrelse 1 og størrelse 2-3 i området Rørnestinden i bratt terreng i nord og østlig eksposisjoner. Stabiliteten i snødekket generelt virker å være god, men der det har vært pålagring av snø i leheng er det ustabile lag i fokksnøen og i nedsnød kantkornlag. Svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg de kommende dager da det er meldt temperatur rundt 2-6 grader.
Utvikling
Værsituasjonene tilsier at svake lag i fokksnøen vil stabilisere seg. Det vedvarende svake laget av nedsnød kantkorn over skare vil fortsette å utvikle seg og fortsatt utgjøre et skredproblem de neste dagene
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Faregrad 2 er riktig. vurdert til en høy grad 2 mtp skredaktivitet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
rørnesfjellet
Varslingsregion
Lyngen
Kommune
LYNGEN
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
894 
+/- nøyaktighet
1000 meter
Laster kart