7 Snø observasjoner ved (Indre Fjordane/JØLSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Ikkje drønn eller andre faretegn på turen
Skredaktivitet
Dato
15.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
80 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
400 moh
Snøgrense
400 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Tynt snødekke frå ca 400 moh, smelteomvandla og gjenfryst med eit tynt dryss nysnø oppå. Generelt lite snø med oppstikkande tuer og lyng under skoggrensa. Vekslande snøoverflate pga kraftig vind tirsdag, og mange stader avblåst ned på gammal skare. Ellers eit tynt dryss nysnø oppå skaren. Dei plassane eg fann fokksnø frå tirsdag har denne samla seg i små, harde flak og fonner. Der var det også utvikling av kantkornlag mellom fokksnøen og det gamle gjenfryste snødekket.

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Dvergsdalsdalen
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Tynt snødekke med bare ryggar og tuer.
Snøprofil

Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Bærande fokksnø, brudd i begynnande kantkorn over skare/gjenfryst snødekke.
Copyright
brit-siv@obskorps
Kommentar
Mot nord/nordvest 1100 moh.
Stabilitetstest
Test
CTM 13@54cm Q2
Stabilitet
Middels
Kommentar
Brudd i begynnande kantkorn over skare. Olahansen 1100 moh mot nord/nordvest
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Det eg fann av kantkorn over skare, hadde harde fokksnøflak oppå som skal ein del til for å påvirke. Var også begrensa str. Men der den overliggande fokksnøen er mjukare eller tynnare vil det være lett å løyse ut. Og i områda som hadde mest snø tilgjengeleg for vindtransport, er det sannsynleg at det kan bli str 2.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det har vore utvikling av kantkornlag mellom den gamle skaren og overliggande fokksnø. Dette er hovudproblemet no. Fokksnøen frå tirsdag er her stabilisert utifrå det eg kunne sjå i dag. Det gamle snødekket er smelteomvandla og gjenfryst.
Utvikling
Der det er kantkornlag mellom skaren og overliggande fokksnø, vil dette vedvare til det enten blir liggande djupt i snødekket, eller blir øydelagt av mildvêr. Det er litt nysnø tilgjengeleg for vindtransport. Kjem det nedbør av betydning i kombinasjon med vind vil det gi ustabile nysnøflak i leområder.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
JØLSTER
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1102 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart