8 Snø observasjoner ved (Salten/FAUSKE).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Annet faretegn (spesifiser)
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Utvikling av kantkorn. Svake lag i fokksnøen.
Skredaktivitet
Dato
15.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-2,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Skydekke
90 %
Kommentar
Overskyet, flatt lys, omtrent vindstille på 500 moh. Lett snø i korte perioder. Ca 2 cm nysnø (dunsnø).
Snødekke
Total snødybde
90 cm
Nysnø siste døgn
2 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Snødekket er varierende med løs snø i skogen og i skjermede områder ellers hardt med store flater eksponert skare og hard fokksnø.

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Bilde på ca 350 moh på tur mot p618. Ser mot vest.
Snøprofil

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Ved gjentatte ECT tester og spadetester skapes brudd i det samme laget (begynnende kantkorn over skaren) og alltid med liten belastning. Snøpakken binder ellers godt til smelte/fryse laget på 37 cm dybde.
Tester
Test
ECTPV @6cm Q1
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Vanskelig å bestemme 100% hva slags lag bruddet går på, men tendens til kantkorn. Fikk ingen gode bilder av krystallene.
Inkluder i profil
Nei, testen vises ikke i snøprofil.

Copyright
kjus@nortind
Kommentar
Begynnende kanting ?
Copyright
kjus@nortind
Kommentar
ECTPV
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter både lett og glatt.
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 200 meter.
Kommentar
Det er i heng der vindtransportert snø har lagt seg at problemet eksisterer. Snødekket forøvrig er stabilt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren knytter seg til fokksnø på svakt lag over skaren.
Utvikling
Vi har pr nå et vedvarende svakt lag over skaren. Med fortsatt kulde vil dette kunne utvikle seg til det verre.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy
Kommentar
På tross av tester med resultat «dårlig stabilitet», mener jeg at skredproblemet er begrenset til noen heng og dermed kan bety en grad 2 pr nå. Denne vurderingen knytter seg til observert område Valnesfjord.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Salten
Kommune
FAUSKE
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
407 
+/- nøyaktighet
24 meter
Laster kart