7 Snø observasjoner ved Svarteholten (Indre Sogn/SOGNDAL).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
15.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Lite sikt og flatt lys
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-2,00 °C
Skydekke
100 %

Copyright
ToreM@SVV
Kommentar
1200 moh mot sør
Snødekke
Nysnø siste døgn
1 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Ikke snø
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Snødekket I nordvendt himmelretning har lite tegn til vindpåvirkning, men på 1000 moh ligg det 10 cm ubunden snø oppå 4F fokksnø

Copyright
ToreM@SVV
Kommentar
I underkant av 30 cm laust på 800 moh
Snøprofil

Copyright
ToreM@SVV
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det ligg mykje laus snø i terrenget og frå 800-900 moh er det tidlegare komme fokksnø som det er oppbyggande kant under og laussnø over. Kantkorna er foreløpig snø, men gav so vidt respons ved ECT. Eg fekk ikkje inntrykk av at det foreløpig har potensial for store skred, men det kan komme med vidare utvikling.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Svarteholten
Beskrivelse
Gjelder på fjellet
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
SOGNDAL
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1115 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart