6 Snø observasjoner ved (Nord-Troms/KÅFJORD).
Observert av
jan arild@obskorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
15. mars 2019 kl. 12:33
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
15.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Kommentar
Lite endring i snødekket. Litt løssnø i skog og isolerte lommer i høyden. Ellers fokksnø av ulik hardhet. Gammel skarelag i overflaten over ryhgger
Snøprofil

Copyright
jan arild@obskorps
Kommentar
10 cm 4F RG/20 cm 1F RG/7 cm 4F RGxf/7 cm P/K MF/ 70 cm P RG. Lav temperaturgradient over - i og under beg kant
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 700 meter.
Nedre høyde: 100 meter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren styres av et begynnende kantkornlag over det gamle skarelaget hvor det er pålagret fokksnø over. Skredproblemet er mest gjeldende i høyde mellom 100-600 moh. Over 700 meter høyde er kantkirnutviklingen begrenset og snødekket over for tykt og hardt. Kantkornutviklingen et mindre i Kåfjord enn observert i indre Troms torsdag
Utvikling
Værutsiktene tilsier liten endring i skredfaren
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Nord-Troms
Kommune
KÅFJORD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1004 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart