10 Snø observasjoner ved Vetle Geisdalen (Indre Sogn/LUSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: På dette stedet. Beskrivelse: I kant oppå skaren ca 40cm nedi dekke , 1F+ snø over. På flatmark , ryggformasjon.
Skredaktivitet
Dato
15.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Helt vindstille også høyt til fjells. Målt temp på 1050moh. Temperaturen var stigende utover dagen, og når jeg kom ned til bilen på 550moh i 13 tiden. Hadde den steget fra -3 til rundt pluss 0-1 grader.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Tørr snø fra parkering på 550moh til 1200moh, der jeg snudde. Solskare i bratt syd. Finnes ca 10cm snø tilgjengelig for transport i mange himmelretninger, ligger løst også på rygger. Har kommet litt snø uten vind, sist vind av betydning var på Tirsdag. Det er et tydelig skille mellom 25.feb skaren og nysnø som kom i Mars oppå der. Det finnes snø i alle himmelretninger, og skavler både hit og dit. Men mest nedbør og vind har kommet fra vestlig kant. Det er mindre snø enn normalt, men i høyfjellet har mars snøen hjulpet bra på.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Solskare i syd , til høyre. Løs tørr snø i nord til venstre.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Krundalen
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Været
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Ca 10cm løs snø også på rygger, enten på hardere fokksnø eller rett på skaren.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Ikke perfekt kant, men noe kanting er det. Dette laget bryter det i på testen, 2mm grid. Så ca 0.5mm
Stabilitetstest
Test
ECTN 18@25cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Bryter på ikke perfekt kant oppå skaren.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 900 meter.
Kommentar
Kanten kan også ligge oppå 25.feb skaren. Småe kant, noen steder blanda med delvis nedbrutt nysnø. Tirsdagens vind var fra SØ. Siden det ikke vært transport. I helgen var det vind fra NV. Så flak kan finnes i alle himmelretninger. Jeg er i tvil om få heng, kanskje vi skulle ha meldt noen? Kunne faktisk, kanskje også meldt vanskelig å løse ut, noen heng? Ja er usikker.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
25.feb skaren ligger under der som solid underlag. Oppå dette har vi fått Mars nysnøen. Her har vi nå flak oppå, nedsnødd kant er det svake lag. Enten oppå skaren eller blanda med lag med delvis nedbrutt nysnø. Flakene har ulikt hardhet og noen steder har vi bare løs snø rett på skaren. Det finnes ca 10cm løs snø i alle himmelretninger, mer i skjerma formasjoner / skogen.
Utvikling
Lørdag: Lite endringer flakene vil gradvis stabiliseres seg og vi vil nok trolig ligge et sted mellom lett å løse ut, få heng, og vanskelig å løse ut noen heng. Søndagen: Nysnø og kuling fra Sø meldt. Det ligger løs snø klar for transport og i kombinasjon med nysnø, øker trolig skredfaren til fg 3. Spesielt i områder som for mest nedbør, grenseområder mot Hallingdal regionen. Mandag: Roligere vær og skredfaren er synkende igjen. Fra Onsdag i neste uke er det meldt temp økning og nedbør, regn i lavlandet og snø høyt til fjells, dette øker skredfaren. Skredfaren synker igjen når nedbøren avtar. Men dette er ennå noen dager til da........og er jo mer usikre prognoser så langt frem i tid.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
8 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Ohe(c)0.5dcdc(a)ECTN18Created with niViz on 2019-12-09T12:11:55

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Stedsnavn
Vetle Geisdalen
Beskrivelse
på ryggen mellom Geisdal og Jostedal
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
LUSTER
Posisjoneringskilde
Klikk i kart på regObs
Moh
1199 
Laster kart