11 Snø observasjoner ved (Ofoten/NARVIK).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
15.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen fersk skred aktivitet oberservert til tross for greit sikt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Skydekke
75 %
Kommentar
Delvis skyet. Lite/svak vind idag. (Onsdag/ torsdag var det sterkere vind fra SØ i høyden). Igår (torsdag) kom det litt nedbør i Narvik, men bare et par millimeter, ikke nok for å påvirker snøstabilitet.

Copyright
Kaj@obskorps
Snødekke
Total snødybde
160 cm
Nysnø siste døgn
0 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Generelt svært vindpåvirket .

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Snødekke på 625moh, NV aspekt. HS160 men gravde bare 80cm fra overflate da den nedre snødekke var så hardt at det er ikke så relevant for tiden. Se vedlagt profil
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Enkelt heng vendt mot NV har innsamling av fokksnø fra sterk vind fra onsdag til torsdag formiddag.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Generelt svært vindpåvirket. Bilde viser ØNØ vendt fjellside rett ovenfor skoggrensen.
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Generelt svært vindpåvirket .
Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
Generelt svært vindpåvirket. Vind utsatt område er avblåst til skare fra 23.02
Snøprofil

Copyright
Kaj@obskorps
Stabilitetstest
Test
ECTP 15@45cm
Kommentar
I kantkorn under fokksnø.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 15@45cm
Kommentar
i kantkorn
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
Kaj@obskorps
Kommentar
ECTP15 @45cm på kantkorn.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 300 meter.
Kommentar
Dette problem kan enten beskrives som "vanskelig å løse ut i noen brattheng" eller "lett å løse ut i få brattheng". . . Det siste nevnt da hovedsakelig i område med tynn snødekket hvor kantkorn er bedre utviklet, og hvor det ligger under relativ tynn og stiv fokksnøflak. . . . Det er vanskelig å utelukke skred fra SØ vendt heng i forbindelse med dette skredproblem, men det beregnes som mer sannsynlig i heng som har større innsamling av fokksnø fra onsdag/torsdag...
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ingen vesentlig endring i snøstabilitet siden siste obstur. Det er fortsatt en utfordrende situasjon i Ofoten for tiden: i mange heng der hvor snødekke er tjukk er det relativ trygg med tanke på skredfare da det ligger et hardt, bærende lag med fokksnø øverst som begrense mulighet for å påvirker de nedføyket vedvarende svaklag. Men i noen heng, der snødekke er noe tynnere har snødekket er ugunstig oppbygging, med tydelig kantkorn opp på skare. Dette svaklag virker å har stor utbredelse, men det er bare noen/få steder at det overliggende fokksnø er tynn nok til at man vil kunne initiere et skred i forbindelse med dette problem. Det skal uansett tas på alvor selvom det er fravær av faretegn.
Utvikling
I morgen er det meldt ubetydelig nedbørs mengde, som ansees som ikke relevant for skredfarevurdering.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
5 observert
Temperatur
9 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI050100150200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]Md0.3e1 - 1.5De0.5 - 1Dy0.1 - 0.3DECTP15ECTP15(1) laminert, med noen tynn lag med 4F FC inn i dette lag(1)GNDCreated with niViz on 2020-01-28T02:24:09

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Ofoten
Kommune
NARVIK
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
583 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart