Snø observasjon ved (Jotunheimen/VANG).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Snødekke
Kommentar
LBT avdekker svake bindinger i nedføyket nysnø under svært tynt fokksnølag. Går på lette slag. Hardere slag, LBT: går på begynnende kant 4 cm over skare. Se bilde.

Copyright
paul@wyssen
Kommentar
LBT, nedføyket nysnø. Omtrent 10 cm dybde. Fokksnølaget over R så tynt at det ikke kan kalles et flak enda.
Copyright
paul@wyssen
Kommentar
LBT på begynnende kant over skare. 29 cm dypt. Kornstr rundt 1 mm. distanse mellom svakt lag og skare ses ved saga.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1104 
+/- nøyaktighet
11 meter
Laster kart