6 Snø observasjoner ved (Tromsø/TROMSØ).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen drønn eller andre faretegn
Skredaktivitet
Dato
15.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
God sikt.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
1,0 m/s
Skydekke
90 %
Snødekke
Kommentar
Opp til tregrensa er det ca 50 cm løssnø (25cm) og noe mer bunden snø (25cm) over gammel smeltepakke. Over tregrensa har det tydelig vært litt vind men antas at det ikke har vært så sterk selv om det er flytta på en del snø. Noen steder er isskara framme i dagen. Overflaten over tregrensa varierer mellom 1f-p hardhet, fokksnøen rundt 4f/1f. Ikke så veldig bunden fokksnø. En del snø tilgjengelig for transport fortsatt. Fant kantkornlaget på 200 og 400, men ikke på 550. Synes kantkornlaget ser ut som det er under avrunding, men får det ikke til å stemme med været og forholdene som har vært. Snøprofil kommer i den andre obsen.

Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Kan under avrunding? Mulig under oppbygging fra smelteformer, usikker fordi det var ikke smelteformer her for 1 uke siden og ikke vært mildt siden det.
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
SV
Kommentar
Sklir ut litt fokksnø på en skavel, men ikke noe særlig til forplantningsevne.
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Isskare
Copyright
Hallvard@SVV
Himmelretning
V
Kommentar
Varierende overflate
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Opplever ikke kantkornlaget som så potent her i dag. Fikk brudd et annet sted enn forrige uke, og laget er blitt ganske tykt (15cm med noen tynne hardere skarelag). Kan være annerledes ellers i regionen, så det er aktuelt å vurdere å sette feks liten/str 3/mulig.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
Utsatt høyde topp
Høyde: 400 meter.
Kommentar
Opplever fokksnøen som ganske godt stabilisert her. Kan nok være annerledes i høyden.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Vær forsiktig i skogen og like over tregrensa, her finnes et svakt lag av kantkorn som kan løses ut av enkelt skiløper. Det kan også gå mindre skred i fokksnøen.
Utvikling
Ytterligere stabilisering. Ser ikke at det er veldig groforhold for kantkorn, men det kan jo ikke utelukkes.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Opplever det ikke som like skarpt som varselet her i dag, men tenker absolutt at det kan stemme for øvrige deler av regionen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Tromsø
Kommune
TROMSØ
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
520 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart