2 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/LOM).
Observert av
aanon@forsvaret
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. mars 2019 kl. 19:45
Tidspunkt registrert

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Set drønner i ulike lag, fokksnø som er noe mer stabilisert og kantkorn over og under skarelag.
Snødekke

Copyright
aanon@forsvaret
Kommentar
Fin løs snø i bratte skjermed renner og søkk!!
Copyright
aanon@forsvaret
Kommentar
Toppene er avblåst i god Jotunheimsk stil. Lite skredproblemer over skar og mot toppene med unntak i skjermede renner og søkk.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
LOM
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
2119 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart