11 Snø observasjoner ved (Hardanger/KVINNHERAD).
Observert av
CatoLeganger@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
14. mars 2019 kl. 16:38
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Skredaktivitet
Dato
14.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
95 %
Kommentar
Snøbyger frå ca 650 moh. Ingen vind.
Snødekke
Total snødybde
50 cm
Nysnø siste døgn
10 cm
Nysnøgrense
700 moh
Snøgrense
500 moh
Grense lagdelt snø
650 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Varierande snødjupne. Om lag 90 cm i leformasjoner mot nordvest på 750 moh. Snittmåling for denne høgda kan vere ca 50 cm.

Fotograf
Cato Leganger
Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
Ø
Kommentar
Toppen av Ingahogg (965 moh) i midten. Ein del snø i leformasjonane mot nord-nordvest og sørvest.
Stabilitetstest
Test
CTM 17@24cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
CatoLeganger@obskorps
Himmelretning
V
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Det virkar som om at fokksnøen har stabilisert seg noko lunde. Får eit brot i overgangen mellom fokksnø og nysnø, men skredproblemet er lite potent der eg var.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Fokksnøen som danna seg under kraftig vind tidlegare i veka har tilsynelatande byrja å stabilisere seg, men det kan vere ein del lokale variasjonar. Eg vil anta at skredproblemet er å finne i leformasjoner mot vest-nordvest-nordaust over 700-800 moh. Iallfall for ytre del av regionen. Det er lite snø under dette høgde intervallet i regionen.
Utvikling
Det ligger ein del ubunden snø (10-15 cm) tilgjengeleg for transport om vinden tek seg opp att. I tillegg er det meldt ny nedbør i form av snø over 400 moh. Dette vil føre til ekstra belastning på snødekket, og der det evt. har danna seg kantkorn over skarelaget (eg såg ingenting til dette i dag, men det rekna eg heller ikkje med), så bør ein vere obs.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Som nemnt såg eg ingenting til kantkorn på det høgde intervallet eg var på i dag, men eg skal ut på ny tur til helga, og då høgare opp (1000 moh+). Eg kan nok sei meir om evt aktive svake lag for regionen etter det.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
9 observert
Stabilitetstest
1 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]OhDc1 - 1.5D-Md0.3D-Ma(c)1 - 2D-MCT17 Q3(1) Tilsynelatande har overliggende fokksnø stabilisert seg nokolunde. Får særs trappeforma brot, så tilsynelatande litenevne til bruoddforplantning. (2) Islag som vart forma under førre mildvêrsperiode. Enkelteoverganger i dette smelt-frys-laget med litt lausaresmelteformer, men generelt definert som ein pakke avsmelt-frys.(1)(2)Created with niViz on 2019-12-09T12:58:27

Notater
Tekst
Eg såg ingen teikn til kantkorn i snødekket på det høgde intervallet eg var på i dag (ca 750 moh). Det er mogleg det er forskjell i indre vs ytre del av regionen. Eg satsar på å kome meg opp i høgda (over 1000 moh) i helga for å sjå etter det der.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
KVINNHERAD
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
733 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart