7 Snø observasjoner ved (Romsdal/RAUMA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ingen faretegn observert
Ingen spesielle faretegn av betydning der jeg gikk idag , men sola varmet og det trilla ned litt snø i bratt solvendt. Også rimkrystaller i overflate men veldig små bare.
Skredaktivitet
Dato
14.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen dagsferske skred å se .
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
5 cm
Nysnøgrense
100 moh
Snøgrense
1 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Fuktighet i overflate kram der bratt nok solvendt , ellers Tørr. Komt 3-5 cm nysnø i går som ligger lite vindpåvirket øverst. Under nysnøen er det stort sett 1F eller 4F vindpåvirket (nokså mykt). Også løsere der vinden på tirsdag ikke har tatt så hardt. Gammel skare er også rett under nysnøen noen steder der vinden på tirsdag tok hardest.

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Dit
Copyright
Urpu@Romsdal
Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Vindformasjoner under nysnøen.
Stabilitetstest
Test
@16cm Q2
Kommentar
Nedføyket nysnø / løsere snø under fokksnøen som svikter .
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
@36cm Q2
Kommentar
Kantkorn som svikter her
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Også kantkorn problem. Fokksnøen virker å ha stabilisert seg ganske fort, men det var nokså lett å tråkke ut flak i den der understøtte va borte. Det er nok en del forskjeller i regionen nå med tanke på hvordan vinden på tirsdag har flytta snøen og hvor utbredt kantkorna er. Tenker str 2 skred i noen heng med den også .

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Lite sprekking i fokksnøen her , men kan være mer andre steder.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det var en fin vinterdag til fjells i dag på torsdag . Sola varmet godt , men i skyggen var det nokså kjølig. Også når sola forsvant bak skyer i ettermiddag ble det litt kaldt. Lite faretegn der jeg gikk i dag. Fokksnøen fra tirsdag virker å ha stabilisert seg nokså bra , men det kan være forskjeller i regionen. Lett å finne kantkorn mot gamlesnøen , Den lille nysnøen fra igår onsdag mjukner skiføret. Fg 2 med str 2 skred i noen heng tenker jeg. Må høgare opp og andre himmelretninger for å finne ut mer.
Utvikling
Holder seg med meldt vær. En del usikkerhet om hvor potent kantkorna er nå.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Bra beskrivelse.

Copyright
Urpu@Romsdal
Copyright
Urpu@Romsdal
Bilder
Bilder av Notater

Copyright
Urpu@Romsdal
Kommentar
Fra ca 700 østlig. Bare tørr snø her men gravde ikke ned til bakken. Kantkorna er tilstede og største krystaller øverst i det laget men laget er nokså tykt her . Svikter med middels tilleggslast men her var det lite spenninger i lagene over.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Romsdal
Kommune
RAUMA
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
982 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart