11 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/Vågå).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Stort snøfall
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 25 cm nysnø. Ikke vindpåvirket enda
Rimkrystaller
Mulig det eksisterer rimkrystaller over det øverste skarelaget i snødekket, virvlet sammen med nysnø.
Skredaktivitet
Dato
14.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
4,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
50 %
Kommentar
25 cm nysnø i dette fjellområdet. Snøen er ikke vindpåvirket foreløpig
Snødekke
Total snødybde
130 cm
Nysnø siste døgn
25 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Nysnøen ligger jevnt fordelt i fjellet
Snøprofil

Himmelretning
V
Tester
Test
CTM 16@27cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Brudd i nedføyket svakt lag av nysnø som befinner seg under tørr nysnøpakke. Kun kollaps i laget og ikke forplantning. Nysnøen over er fortsatt for løs til å danne flak.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTM 16@27cm Q3
Stabilitet
God
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 1700 meter.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø under skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Lite sannsynlig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Ikke gitt
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Nysnøen som kom tidlig i uka er fortsatt upåvirket av vind de aller fleste heng, men man kan observere noe vindstrukturer i snøoverflaten i bratte heng. Det ligger mye tørr løssnø tilgjengelig for vindtransport. Det ble observert kantkorn over og under skarelag nede i snødekket.
Utvikling
Skredfaren vil øke dersom vinden øker, siden det ligger mye snø tilgjengelig for vindtransport. Fokksnødannelse vil da være skredproblemet, sammen med kantkorn over og under skarelag, samt mulig rim over øverste skarelag i snødekket.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI020406080100120140Depth [cm]Temperature [°C]f1Md0.1DeOhi0.5DOhc(g)DaDCT16 Q3CT16 Q3(1) Usikkert om dette er svakt nedsnødd/nedføyka nysnø ellerbestående av rim. Brudd ved CT-test oppstår her, menoverliggende lag er fortsatt for mykt til å kunne skli ut. (2) Klarer ikke å påvirke kantkornlag ved CT-test. (3) Klarer ikke å påvirke dette kantkornlaget ved CT-test. (1)(2)(3)GNDCreated with niViz on 2020-05-28T03:54:17


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
Vågå
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1662 
+/- nøyaktighet
10 meter
Laster kart