9 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VANG).
Observert av
Leif@ObsKorps
Kompetanse
***** (Observatøren tilhører en varslingstjeneste. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4c.)
Tidspunkt observert
14. mars 2019 kl. 12:49
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Enkelte sprekkdannelser i områder med fokksnø og lite understøtte. Snøen glir hovedsaklig på skaren, men også enkelte sprekker vare i fokksnø over løssnølag.
Ferske skred
To ferske flakskred trolig fra natt til 13.03 eller 13.03. Kan ha gått pga soloppvarming i går?
Rask temperaturstigning
Solpoovarming utover dagen og mye skyer gjør at snødekket varmes raskt opp, selv om det er kaldt om natta.
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
13.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
To ulike skred observert i dag. Lagt inn som to ulike obser tidligere.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Fuktig
Snødekkehardhet
Vindpakket myk
Kommentar
Mye nysnø natt til onsdag kombinert med vind fra S-SØ. I skogen og skoggrensa er snøen mindre vindpåvirket. Over skoggrensa er det generelt sett et 5-10cm lag vindskare 1f som dominerer. Under dette løs nysnø. Vinden har tydelig vis ikke vært så hard her som varslet og det ligger sidelasting i større flak også mot sørlig sektor. Har ikke observert i potensielt "værste" områdene, N-NV sektor i dag. Solinnstråling gir noe smeltefrys skare og fuktig snø oppå snødekket i områder vendt mot SV som ligger i le for trekk, men denne bryter lett. Dette vil sammen med myk fokksnø gjøre at en trenger kraftig vind for å kunne flytte betydelige mengder snø. Brytende islag er fremtredende i skoggrensa. Mindre fremtredende over, men finnes under hardere, eldre fokksnø. Kantkorn over og under denne.. Det er stor utbredelse på dette.

Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
En del fersk fokksnø mot sør selv etter vinden og snøfall fra sørlig retning..
Snøprofil

Copyright
Leif@ObsKorps
Copyright
Leif@ObsKorps
Kommentar
Lbt brøyt ved frigjøring under harf fokksnø oppå islag. Q2. ( fokksnøen var veldig hard så saga dytta trolig så mye på fokksnølaget at søylen knakk...) Også brudd i overgang fersk nysnø og eldre hard fokksnø.
Stabilitetstest
Test
ECTN 9@12cm Q3
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Brudd i toppen av 17cm løssnølag
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​
Test
ECTP 20@51cm Q2
Stabilitet
God
Kommentar
Fortsatte samme søyle. Brudd i oppbyggende 4f løst kantkornlag oppå islag. Fokksnø over er P+ hard.
Inkluder i profil
Ja, stabilitetstesten vises i snøprofil.​

Copyright
Leif@ObsKorps
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Sannsynlig
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Kommentar
Trolig værst mot nordlig sektor, mn overraskende mye fokksnø også mot sør. Men flakstørrelsen er trolig svært begrenset pga lite sammenbinding og tykkere løssnølag under.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde midt
Høyde: 2000 meter.
Nedre høyde: 900 meter.
Kommentar
Skredproblemet er trolig utbredt der det er overliggende fokksnøflak, Men vanskelig å trigge.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Siste dagers nysnø har begynt å danne flak over skoggrensa. Flaket ligger på tykt lag løs nysnø og har liten forl\plantningsevne. Det er lett å trigge, men skredstørrelsen vil trolig være begrenset. I områder med mindre eldre fokksnø merker en tydelig islaget under nysnøen som bryter. Dette laget har kantkorn over og under. Ved hardere flak vil det kunne potensielt kunne trigge fjernutløste skred, men enda er kun områder med eldre og hardere fokksnø over skaren som kan være et problem. Den eldre fokksnøen er imidlertid svært hard og vanskelig å påvirke, men nysnøen over bidrar til en god yttre belastning. FG vurderes til 2, men har som sagt kun vært i sørlig sektor i dag. Kan hende den er høyere hvis det er mer sammenbinding og større flak i nordlig sektor..
Utvikling
Kantkorn over og under skaren vil fortsette å utvikle seg. Men fokksnø vil stabiliseres og varmer/ kulde vil stabilisere snødekket. Nysnø søndag med kraftig vind fra øst vil kunne føre til økende skredfare
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Stemmer svært godt med dagens forhold i sørlig sektor.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert
Stabilitetstest
2 test knyttet til profilen


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI100806040200Depth [cm]Temperature [°C]LDz1.5DiDz1.5Dw0.5Da2.5Dc1.5Ma2.5MECTP20ECTN9(1) Nedføyket tykt lag nysnø. (2) Svært hard fokksnølag fra fokksnøen forrige uke.(3) Oppbyggende kantkornlag som er løst. Ligger på gardt islag.(4) Oppbyggende kant under skare/ islaget.(5) Smeltefryspakke som er knallhardt og gjennfrosset. Kommerikke ned med spaden.(1)(2)(3)(4)(5)Created with niViz on 2019-12-09T12:13:14

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VANG
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1220 
+/- nøyaktighet
16 meter
Laster kart