3 Snø observasjoner ved (Jotunheimen/VÅGÅ).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Vindhastighet
1,0 m/s
Vindretning
Fra nordvest
Skydekke
50 %

Copyright
Ørjan
Himmelretning
V
Stabilitetstest
Test
CTM 11@15cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Skredfarevurdering
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Vurderar faregraden akkurat i dette området av skisenteret, som litt høgare enn på Varsom. Dette pga stor forskjell på test utslag.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Jotunheimen
Kommune
VÅGÅ
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1074 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart