Snø observasjon ved (Indre Fjordane/JØLSTER).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Skredaktivitet

Tørre flakskred

Dato
14.03.2019
Antatt tidsrom
6-12
Antall skred
Ett (1)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
2 - Middels
Utbredelse
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Kommentar
Såg i frå vegen at det losna eit flakskred ca der som obspunktet er. Lett snøføyke på toppane. Svært bratt terreng i området rundt. Trur nok at varselet stemmer bra med dagens situasjon, sjølv om det har gått nokre naturlege utløyste skred, for skreda har gått i eit område med svært bratt terreng.

Tørre løssnøskred

Dato
14.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Kommentar
Svært bratt terreng på svaberg. Heilt naturleg at det går der no, når det akkurat har snøa. Trur nok at varselet stemmer bra med dagens situasjon, sjølv om det har gått nokre naturlege utløyste skred, for skreda har gått i eit område med svært bratt terreng.

Copyright
Sander@ObsKorps
Himmelretning
V
Kommentar
Fleire laussnøskred.
Copyright
Sander@ObsKorps
Himmelretning
V
Kommentar
Ser bruddkant i sola i midten av bildet. Nesten på toppen av ryggen. Ser også restane av skredet som går inn i renna til høgre i bildet.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Fjordane
Kommune
JØLSTER
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1416 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart