5 Snø observasjoner ved (Vest-Finnmark/LOPPA).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Ferske sprekker
Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:
Drønn i snøen
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
13.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Snødekke
Snøfokk
Lett snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Vind fra SØ-S ga noe snøfokk ned i NV-NØ vendte heng. 500-1000 moh var det skytende sprekker der hvor øverste 5-15 cm var mer vindpåvirket enn dypere. På 900 moh var det god binding mellom nyere snø og mildværsskaren i bunn. 0-300 moh var det noen drønn, kollaps i kantkorn mellom tynt skarelag og eldre skare mot bakken, løs snø og myke fokksnøflak oppå. Tykkere snødekke innblåst fra NV tidligere ga ingen faretegn, men så noen dager gammel bruddkant i S-helling.

Copyright
Bjørnulf@ObsKorps
Kommentar
Mot Ø 700 moh
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett).
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde bunn
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Ser ut til at S-hellinger har hatt mest skredaktivitet, men kan ikke utelukke andre himmelretninger. Usikkert hvor høyt det har blitt dannet kantkorn, men 900 moh var det god binding mellom skare og overliggende fokksnø.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Ferske fokksnøflak sprekker lett opp. Kantkorn over skare, og i nedre halvdel av fjella kombinert med et tynt skarelag oppå, kan gi store skred. En sterk faregrad 2.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Finnmark
Kommune
LOPPA
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
860 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart