8 Snø observasjoner ved (Indre Sogn/Luster).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Drønn i snøen
Drønn i småe kantkorn oppå 25.feb skaren. Lydene kom på ryggformasjoner, ved en skiløper. Tynt dekke over kanten. Hørte også mindre, vil ikke kalle det drønn med lyder på sånn rygg ish formasjoner. Kommer av at det begynner å bygge seg opp kant oppå 25.feb skaren.
Skredaktivitet
Dato
13.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ikke sett noen okey sikt. Forventer at det kan ha gått noen mindre etter vinden på Tirsdag.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-4,50 °C
Vindhastighet
0,0 m/s
Skydekke
100 %
Kommentar
Slør bak solen men god sikt i høyfjellet. Helt helt vindstille selv på topper. Temp målt på ca1000moh rundt lunsj tider. Tempen steg noe utover dagen, og her i Sogndal er det pluss 4 nå. ( var -1 tidlig i dag)

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Overskyet med tynt slør foran solen, fint med solbriller. Snødekke fra ca 1300moh, vind bølger etter sø vind i går. Men nysnø oppå , nysnø kommet uten vind.
Snødekke
Nysnø siste døgn
10 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Litt tørr løssnø (1-10cm)
Kommentar
Snøen er tørr hele veien fra 420moh. Snødekke har svært ulikt hardhet, etter kraftig sø i går. Skaren har kommet frem noen steder, ulikt hardhet på flakene - alt etter terrenget. Noen steder fortsatt løs snø helt med til skarelaget.

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Overflate kanten ser slik ut nå.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Profilen tydelig skille ned til 25.feb skaren. Fra 1020moh, Nø.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Høyfjellet fra ca 1300moh. Løs snø også her på rygger oppå tirsdagens hardere flak.
Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Skispor i løs snø. Noen myke dyner synes under nysnøen.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Dette er en blanding av småe kant og løs nysnø. Kunne likeledes valgt løs nysnø. Det kan løsne ved ulikt dybde i fokksnøen og flere steder også trolig. Kanskje et sted i løs nysnø så i mer blanding av overflatekant / løs nysnø. Der snøen er løs vil den løsne som tørre løssnøskred, trolig ikke veldig stor utbredelse.

Tørre flakskred

Type svakt lag
Kantkornet snø over skarelag
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
3 - Store
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Dette skredproblem kan mer diskuteres. Men drønna i det i dag. Usikker på skredstr kanskje str 2 er mer riktig?

Copyright
Siggen@obskorps
Kommentar
Litt for lite sol til at «trikset» med lyset funker. Men finnes løsere lag i snøen over 25.feb skaren . Enten nysnø eller mer balnding overflatekant / nysnø. Samme sted som profilen tatt.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skitur fra 420moh - ca 1300moh. Vinden har ikke tatt mye på dagens tur. Men etter tur i går og det jeg så i dag. Så er snødekke, preget av vind fra sø i går. Skare på utstatte plasser, ellers en variert meny av hardhet på flakene. I skjerma / lune formasjoner er det ordentlig brøyteføre. Flakene ligger på løsere snø og eller en blanding av løsere snø / overflatekant. Drønna i kant oppå 25.feb skaren på rygg formasjon. Skredpoblemene er oppå denne 25.feb skaren.
Utvikling
Rolig værtype men minus i fjellet og par pluss ved fjorden. Fokksnøen fra Tirsdag vil med tiden stabiliseres og det blir vanskeligere å trigge skred. Kanten som finnes i denne snøen over 25.feb skaren blir nok værende men bygger seg vel noe i høyden, andre steder mer på stedet hvil. Så ikke store endringer på gang.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Kommentar
Varslet er greit for i morgen. Jeg tok med kant over skare. Men er usikker ja. Ikke så lett hvor aktivt dette skredprobem er. Jeg satte få heng, tenker at utbredelse er større, men punkter å trigge er få. Finner ikke noe rim, men skal ikke utelukkes.
Snøprofil

Lagdeling
8 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]OhC(O)Ohc(B)Ohc(B)da(c)Created with niViz on 2020-05-28T03:43:40

Kommentar
Ikke gravd til bakken. 1020moh -4.5 i luften og vindstille, overskyet

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Indre Sogn
Kommune
Luster
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1327 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart