9 Snø observasjoner ved (Trollheimen/Oppdal).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vinden har flyttet på snø siste døgn, men har kanskje lagt seg ut mindre enn forventet i dette området
Skredaktivitet
Dato
13.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Ingen skred observert i Storlidalen. God oversikt over det meste av Storlidalen i løpet av obstur og biltur
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
-8,00 °C
Vindhastighet
2,0 m/s
Vindretning
Fra øst
Skydekke
100 %
Kommentar
Lett snøvær og lite vind. Begynte kl 12

Copyright
Gunne@SVV
Kommentar
Lett snøvær.
Snødekke
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Ca. 20 cm løs snø i skogen over gammelt snødekke. I åpne områder mot skoggrense er overflaten vindpåvirket myk(4f-1f). Sprekker om små flak under skia, men ingen drønn eller flytende sprekker. Finnes flere områder med spenninger i snøen. Over skoggrense varierer snøoverflaten mellom hard fokksnø og skare. I forsenkinger og beskyttende områder finnes det mykere snø. I S-Sø heng ligger det ca. 30 cm over gammelt snø dekke.

Copyright
Gunne@SVV
Kommentar
NV vendt heng like vest for Storhaugen
Copyright
Gunne@SVV
Kommentar
Gjerdhøa midt i bilde.
Snøprofil

Copyright
Gunne@SVV
Kommentar
Profil skoggrense Sørlig sektor: 4cm fokksnø(p) over 20 cm med løsere fokksnø som er i ferd med å bli omdannet(4f) Gammelt snødekke under. ( under spade). Ingen brudd på ECT.
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Vinden har vært såpass kraftig at det kan ha lagt seg ut fokksnø i flere sektorer enn NØ. Ser i alle fall slik ut i Storlidalen
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Gikk i SV-NV områder i dag opp mot Nonsfjellet. Ligger 20-30 cm fokksnø over gammelt snødekke i leområder. Vinden har herjet det siste døgnet og Lagt ut snø i flere sektorer. Rygger og oppstikkende områder er bare eller består av is. Store deler av snøoverflaten over skoggrense er hard, men i bratte heng kan det ligge myk nok snø for å danne flak. Mindre innelåst snø i NV heng enn forventet. Mulig det har vært mindre snø tilgjengelig for vindtransport her sammenlignet med ytre strøk, ellers så har mye snø fordampet. Forventer ikke store skred. Gravde profil på 1300 moh i NV heng og i skoggrense i S heng. Tendens til overflatekantkorn i skoggrense, men fikk ingen brudd på ECT. Ikke observert drønn eller skrytende sprekker selv om det flere steder var spenninger i snøen med gunstig hardhet for flak. Ikke observert rim. På 1300 moh er der lagdeling i gammelt snødekke med flere utviklede kantkorn mellom tynne skarelag(kommer profil senere). I denne delen av regionen er det en toer i dag.
Utvikling
Vil være synkende da fokksnøen vil stabilisere seg. Men overflatekant må følges med på. Opplever ikke det som et skredproblem akkurat der jeg var på tur i dag
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Riktig med en 3er i går til formiddag i dag. Har nok gått over til en 2er i løpet av dagen
Snøprofil

Lagdeling
9 observert


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI706050403020100Depth [cm]Temperature [°C]eDieDieDidDzDdDCreated with niViz on 2019-12-07T04:03:36

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Trollheimen
Kommune
Oppdal
Posisjoneringskilde
Klikk i kart i regObs-app
Moh
1309 
+/- nøyaktighet
Eksakt
Laster kart