11 Snø observasjoner ved (Heiane/Sirdal).
Observert av
Agnes@rogfk
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13. mars 2019 kl. 10:52
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vind i går og nå er det fremdeles 8-10 m/s vind fra SØ, og moderat til kraftig snøfokk. Sastrugier i snøen over tregrensa. Ferske skavler i toppen av nordvestvendte heng.

Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
N
Kommentar
Mye avblåst skare over 800 moh.
Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
N
Kommentar
As we speak
Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
Kommentar
Bilde tatt mot SØ der vinden kommer fra
Skredaktivitet

Tørre løssnøskred

Dato
13.03.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Flere (6-10)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Trolig skjedd i løpet av tirsdagen da det kom mye tørr nysnø med kraftig vind fra SØ

Skavl

Dato
13.03.2019
Antatt tidsrom
12-18
Antall skred
Noen (2-5)
Skredutløser
Naturlig utløst
Størrelse
1 - Små
Utbredelse
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Kommentar
Observert noen små skred pga skavlbrudd i vestvendte heng

Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
Kommentar
Små skavlbrudd
Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
Kommentar
Flere mindre løssnøskred i fjellsiden
Værobservasjon
Nedbørstype
Snø
Temperatur
0,00 °C
Vindhastighet
9,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
60 %
Kommentar
Skikkelig snøvær i går (tirsdag) kombinert med kraftig vind fra SØ. Snøen kom som tørrsnø over ca. 500 moh og som våt snø og sludd på lavere høyder. I dag startet dagen med lett snø (litt våt) og 8-10 m/s vind fra SØ. I løpet av dagen har det blitt bedre vær, men fortsatt en del vind.
Snødekke
Total snødybde
70 cm
Nysnø siste døgn
30 cm
Nysnøgrense
250 moh
Snøgrense
250 moh
Grense lagdelt snø
600 moh
Snøfokk
Moderat snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Annet
Kommentar
Et vindherjet og ujevn snødekke over tregrensa med vekselvis vindpakket myk, vindpakket hard og avblåst skare i overflaten. Under tregrensa og i leområder er det tykk myk nysnø i overflaten.

Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
Copyright
Agnes@svv
Himmelretning
SV
Kommentar
Bilde tatt på 980moh sett mot vest
Tester
Test
CTE 1@37cm Q3
Stabilitet
Middels
Kommentar
Myk nysnø som lett løsner, men som ikke henger så godt sammen som et flak
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
CTM 15@60cm Q3
Stabilitet
God
Kommentar
Løsner i tynt lag med nysnø mellom hard fokksnø og underliggende skare. Dette laget finns ikke overalt.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
Ujevn fordeling av vindblåst myk fokksnø så ikke veldig utbredt problem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm.
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Sannsynlighet for skred
Mulig
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 600 meter.
Kommentar
På noen steder ligger den harde fokksnøen direkte på underliggende skare og der kan problemet være dårlig binding mot skare.

Tørre løssnøskred

Utløsbarhet
Naturlig utløst
Størrelse på forventet skred
1 - Små
Utbredelse løsneområder
Få bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 700 meter.
Kommentar
Senere ble det observert mange små våte løssnøskred på høyder under 700 moh. De tørre har gått i løpet av natta da snøen kom, mens de våte har gått i løpet av dagen da sola begynte å skinne på ekte.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Etter et skikkelig snøvær med kraftig vind fra Sø, har ny myk fokksnø hovedsakelig lagt seg i vestvendte heng. Eldre hardere fokksnø ligger i flere vindretninger. Denne har bundet seg rimelig godt til underliggende skare. Den myke fokksnøen er lettere å løse ut men snødekket er såpass ujevn at det trolig ikke blir store skred av disse myke fokksnøflak. Kantkorn ble ikke funnet på denne turen. Det var heller ingen drønn i snøen eller skytende sprekker på vei opp.
Utvikling
Forventet at den nye fokksnøen skal stabilisere seg da temperaturen ligger rundt 0. Men det er fortsatt meldt en del vind og i helga er det meldt mye snø, så da vil skredfaren øke igjen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Selv om jeg lander på faregrad 2 på denne turen, så er det store variasjoner i Heiane så faregrad 3 kan nok stemme for andre strøk.
Snøprofil

Lagdeling
4 observert
Temperatur
7 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI806040200Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]OhDc0.5Dd0.3Dc0.5DCT15 Q3CT1 Q3Created with niViz on 2020-07-08T03:47:48

Kommentar
Ukjent mektighet på skaren da den var knallhard på gravestedet.

Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Heiane
Kommune
Sirdal
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
941 
+/- nøyaktighet
3 meter
Laster kart