9 Snø observasjoner ved (Vest-Telemark/Bykle).
Observert av
Elisabet@obskorps
Kompetanse
*** (Kurset observatør. Observatøren har erfaring med å vurdere snøskredfare. Observatøren har grunnleggende kurs eller tilsvarende erfaring om bruk av regObs og Varsom. Kompetansen tilsvarer NVE sitt nivå 4a.)
Tidspunkt observert
13. mars 2019 kl. 12:51
Tidspunkt registrert
Sist endret

Skjul alle     Vis alle
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det ser ut til at vinden har lagt hoved mengden av snø i nord vestlige sider. Man kan se at vinden har lagt dyner av snø når det blåste fra sydøst.
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-3,00 °C
Vindhastighet
1,0 m/s
Skydekke
50 %
Kommentar
Det ligger et tåkelag nede i buda, vekslende i høyden mellom sol og tåke
Snødekke
Total snødybde
60 cm
Nysnø siste døgn
12 cm
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Mye tørr løssnø (10-30cm)
Kommentar
Det ligger snø tilgjengelig for transport i allehommelrettninger og helt til topps. Noe mer ubundne snø under tregrensa. Mest i nordvestlige sider.
Tester
Test
ECTN 7@11cm Q3
Stabilitet
Dårlig
Kommentar
Det løsner i et nedføyket nysnølag under et lett bundet lag.
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Test
ECTN 17@22cm Q2
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Ja, testen vises i snøprofil.​
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en halv meter
Ugunstige egenskaper på det svake laget
Det overliggende laget er mykt.
Utløsbarhet
Lett å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Noen bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 800 meter.
Kommentar
Det løsner først i et nedføyket nysnølag ca 5-11 cm ned i fra snøoverflaten, litt avhengig av hvor mye snø det ligger, man løser ut et lett bundet flak, mer som sluff. Dette laget mener jeg at ikke blir mer en størrelse 1 skred. Men det finnes flere nedføykede lag, blant annet et rett over gammel skare. det vil kunne gi størrelse 2 skred.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Det løsner relativt lett i det øverste nedføykede nysnølaget. men det ser ut til å bli mer som sløff og antagelig ikke gi mer en størrelse 1. Hvis man påvirker nedføyket nysnølag lengere nede i snødekket, vil dette antagelig kunne gi størrelse 2 skred. Jeg klarte bare å løse ut det øverste laget i testheng i dag. selv med hopp og ved kjøre på tvers. Det har ikke kommer de store snømengdene på Hovden og selv om det har blåst godt så er min vurdering ut fra ettermiddagen at det er 2 på Hovden
Utvikling
Det har vært stille i hele dag og ikke snødd, mao det stabiliserer seg
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er riktig
Kommentar
Varslet er garantert riktig for regionen, de har nok fått vesentlig mer snø på Rauland og det har sikkert blåst vesentlig mer på Haukelifjell
Snøprofil

Lagdeling
6 observert
Temperatur
4 observert
Tester
2 test knyttet til snøprofil


FGrainform4FGrainsize [mm]1FLWCPDensity[kg/m³]KStabilityTestsI50403020100Depth [cm]-10-8-6-4-20Temperature [°C]iaDdDaDcDaDECTN17ECTN7Created with niViz on 2020-07-08T04:24:37


Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Vest-Telemark
Kommune
Bykle
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
1199 
+/- nøyaktighet
8 meter
Laster kart