9 Snø observasjoner ved (Hardanger/EIDFJORD).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Rimkrystaller
Små rimkrystallar på snøoverflata. Det verka som rimet vart bevart sjølv om sole tok godt.
Fersk vindtransportert snø
Siste døgn har det vore strek vind kombinert med nedbør som snø. Det er til dels mykje innblåst fokksnø i vestlig og nordleg sektor. Skredpunkta ved Storli Rv 7 er har fått til dels mykje innblåst snø.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
V
Kommentar
Skredpunkt ved Storli Rv 7 har fått mykje innblåst fersk fokksnø siste døgn. Det er også rapportert om eit lite ferskt skred i denne lia siste døgn
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Kommentar
Små rimkrystallar på overflata etter klarvær i natt. Sola klarte ikkje å smelte vekk rimkrystallane
Skredaktivitet
Dato
13.03.2019
Antatt tidsrom
0-23
Antall skred
Ingen skredaktivitet
Kommentar
Har hatt god sikt i heile dag og ingen ferske skred er observert
Værobservasjon
Nedbørstype
Ikke nedbør
Temperatur
-8,50 °C
Vindhastighet
3,0 m/s
Vindretning
Fra sørøst
Skydekke
0 %
Kommentar
Sol frå nesten skyfri himmel og svak vind frå sør aust. Sole varma godt og det gjekk ann å gå utan vottar heile dagen.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Copyright
Tor Ivar@SVV
Snødekke
Total snødybde
100 cm
Nysnø siste døgn
20 cm
Nysnøgrense
0 moh
Snøgrense
100 moh
Grense lagdelt snø
500 moh
Snøfokk
Ikke snøfokk
Snøfuktighet
Tørr
Snødekkehardhet
Vindpakket hard
Kommentar
Siste døgn har det vore snøfall kombinert med kraftig vind frå sør aust. Dette har lada leheng i nord-nordvestlig sektor og ein har fått danna fokksnøflak. Snøoverflata framstår som hard og delvis berande. Det er fortsatt snø tilgjengelig for transport om vinden aukar på nytt.

Copyright
Tor Ivar@SVV
Stabilitetstest
Test
CTM 19@40cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
ECTP 20@40cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.
Test
CTM 16@45cm Q3
Stabilitet
Middels
Inkluder i profil
Nei, stabilitetstesten vises ikke i snøprofil.

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Kommentar
CT losna på 19 slaget i mjukare lag med fokksnø/nysnø.
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Kommentar
ECT losna på det 20 slaget i lag med mjukare fokksnø/nysnø
Skredproblem

Tørre flakskred

Type svakt lag
Nedføyket svakt lag med nysnø
Avstand fra overflaten til det svake laget
Innen en meter
Utløsbarhet
Vanskelig å løse ut
Størrelse på forventet skred
2 - Middels
Utbredelse løsneområder
Mange bratte heng
N
V
Ø
S
Eksposisjon
Utsatt høyde topp
Høyde: 2500 meter.
Kommentar
Skredproblemet er relatert til sjiktovergangar i fokksnøen. Den kraftige vinde har lagt igjen snø i forsenkingar/leheng i terrenget. Det verkar som det er spenningar i fokksnøen men vanskelig å løyse ut grunna randkrefter.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Skredfaren er relatert til fokksnø avsett i leheng etter siste døgn med kraftig vind og nedbør. Det verkar å vera noko latente spenningar i fokksnøen men den er vanskelig å påverke grunna pencil hard lag internt i fokksnøpakka. Skredproblemet har har stor utbreiing men er vanskelig å påverke. forventa skredstørrelse er middels. Ingen naturlege skred vart observert i dag stadfestar at fokksnøen har stabilisert seg raskt etter at været har gitt seg.
Utvikling
Sol og stabilt vær vil stabilisere fokksnøen.
Faregrad
faregrad 2 Moderat
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for høy

Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Kommentar
Skred punktet Storli ved RV 7.
Snøprofil


Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Kommentar
om lag 70 cm med innblåst fokksnø av ulik harheit. Den gamle snøpakka er kallhard og svært vanskelig å grave i.
Fotograf
Tor Ivar Birkeland
Copyright
Tor Ivar Birkeland
Himmelretning
N
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Hardanger
Kommune
EIDFJORD
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
921 
+/- nøyaktighet
4 meter
Laster kart