2 Snø observasjoner ved (Svartisen/BEIARN).
Del på Facebook
Del på Twitter
Del på E-post
Faretegn
Type
Kommentar
Fersk vindtransportert snø
Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye vind som har flyttet snøen. Store områder er tømt for snø. Fokksnø på veien.
Skredfarevurdering
Skredvurdering
Mye vind og snøfokk
Utvikling
Mer pålogging gir ustabil snø
Faregrad
faregrad 3 Betydelig
Varselets riktighet
Varslet faregrad er for lav
Kommentar
Mye vind og snø lokalt i Beiarn. Har ikke oversikt over resten av regionen.
Stedsinformasjon
Laster kart
wait image
Varslingsregion
Svartisen
Kommune
BEIARN
Posisjoneringskilde
GPS i smartPhone
Moh
128 
+/- nøyaktighet
6 meter
Laster kart